11 Haziran 2012 Pazartesi

Geleceğin Meslekleri


Geleceğin Meslekleri

Gelecekte hangi mesleklerin geçerli olacağını şimdiden bilmek çok önemlidir. Ancak teknolojinin hızla gelişmekte olduğu bir dünyada, bir mesleğin belki beş ya da on yıl sonrasını tahmin edebiliriz. Ondan sonra bu çekici meslek teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak ekonomideki değişimler sonucunda hüviyet değiştirmiş olacak, belki de pek çok kişinin o alana girmesi sonucu bugünkü çekiciliğini yitirecektir.


Gelecekte hangi mesleklerin geçerli olacağını şimdiden bilmek çok önemlidir. Ancak teknolojinin hızla gelişmekte olduğu bir dünyada, bir mesleğin belki beş ya da on yıl sonrasını tahmin edebiliriz. Ondan sonra bu çekici meslek teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak ekonomideki değişimler sonucunda hüviyet değiştirmiş olacak, belki de pek çok kişinin o alana girmesi sonucu bugünkü çekiciliğini yitirecektir.
 Teknolojik gelişme meslek görevlerini kolaylaştırmakta, el becerisi ve beden gücünün yerini giderek artan oranda beyin gücü almaktadır. Bu nedenle gençlerin akıl yürütme, yargılama yeteneklerini geliştirici etkinliklere ağırlık vermeleri gerekmektedir. Ezberleme, geçer notla yetinme, günü kurtarma gibi tutumları benimseyenlerin gelecekteki değişimlere ayak uydurma şansı zayıf olacaktır. 
Geleceğin genci başkaları ile iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme becerilerine sahip olmalıdır. Değişik insanlarla değişik koşullarda çalışabilme esnekliğine sahip olabilme, belirsizliğe dayanabilme ve yaratıcılık da iş yaşamında başarıyı artırıcı kişilik özellikleri olarak görünmektedir.

TIP
En popüler meslekler listesinde ilk sıralarda yer alan Tıp, gelecekte de ilgi gören meslekler arasında yer almaya devam edecek. Özellikle Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisi, Nöroşirurji (beyin cerrahisi), kanserin nedenini araştıran onkoloji, zorlaşan hayat şartları altında ezilen insanlar için psikiyatri, hastalıkların kaynağını araştıracak olan genetik bilimi ile ilgili uzmanlık alanlarının gelecekte aranacak meslekler arasında olacağını söyleyebiliriz.

PSİKOLOJİ
İnsan davranışlarının yapı ve süreçlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve davranış bozuklukları ile gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisinde faaliyette bulunan kişiler yetiştirilir. Mezunlar psikolog ünvanı alabildikleri gibi işletmelerde endüstri psikoloğu, insan kaynakları bölümünde araştırmacı, gibi alanlarda çalışabilmekte ayrıca okullarda psikolojik danışman olarak görev alabilmektedirler.

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoloji eğitiminden sonra moleküler biyoloji ve genetik dallarında yüksek lisans yapmak gerekiyor. Enerji sektörü, üniversite ve TÜBİTAK başlıca çalışma alanları.Tarım ve ziraat mühendislerinin çalıştığı bu mesleğe olan ilgi, tüm dünyada artıyor. 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Bilkent, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik dallarında lisans eğitimi yapılmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK gibi eğitim kurumlarının yanı sıra yurtdışında iş alanları var. Bölüm mezunları biyoloji, ilaç sanayi, sağlık endüstrisi, biyokimya ve besi sektörlerinde çalışma imkânına sahiptirler.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
Bilgisayar Mühendisliği; bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim ve araştırma yapar. Bilgisayar Mühendisleri; hemen her sektörde, sistem analisti, programcısı, tasarım mühendisi, iletişim-ağ mühendisi, programcı, olarak çalışabilmektedir.

WEB TASARIMCILIĞI

İnternet üzerinde kendine ait bir sitesi olmayan şirketler artık müşteriler tarafından yeterince ciddiye alınmıyor. O yüzden her şirketin, kendine ait bir sitesi olması önem taşıyor. Bu da web tasarımcılarının gittikçe daha büyük bir öneme sahip olmasını sağlıyor.
İNTERNET GÜVENLİĞİ
İnternetin artık herkesin evinde olduğunu, internet üzerinden alışverişler ve bilgi paylaşımları yapıldığını, düşünürsek kişisel bilgilerin rahatça kullanılabilmesi için güvenlik programları, bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacak. 
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 
Nüfusun artması, yeni yerleşim bölgelerinin detaylı planlanmasını gerektiriyor. Ayrıca çarpık kentleşme nedeniyle birçok şehir yeniden planlanmaya ihtiyaç duyuyor. Bu da şehir ve bölge planlamacılığını gerekli hale getiriyor. Ayrıca artan nüfusun ihtiyacı ve güvenli evlere duyulan ihtiyaçlar açısından inşaat mühendisliği, mimarlık alanları da gözde meslekler arasında olmaya devam edecektir.
YÖNETİCİLİK
Kamu yönetimi veya siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleri, kurumlarda verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan endüstri mühendisliği de yine aynı amaçla tercih ediliyor. Yöneticilerin; izleyici, atak, insana odaklı, esnek, risklere açık, lider, vizyon sahibi olan, bilgiyi, teknolojiyi, rekabet ortamında bir avantaj haline getirebilen bir yapıda olması bekleniyor. Yöneticilerden beklenen, birlikte çalıştığı insanların performansını en verimli şekilde ortaya koyabilmelerine yardımcı olmaktır. Yeterli iş bilgisi olmayan işçiler için özel yönetim planlarını, iyi eğitim görmüş ve iş bilgisi tam olan uzmanlara ise özel motivasyon programları uygulanarak her iki gruba da önce kendini, sonra işini geliştirme fırsatları sunulacak.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİVerimi yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntemler, teknikler geliştiren uygulayan ve bu konularda eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
GAZETECİLİK-MEDYAŞartlar ne olursa olsun insanların haber alma ihtiyacı hep devam edeceği için gazeteciliğin popülerliğini sürdüreceği pek çok uzman tarafından kabul ediliyor. Şov dünyasının giderek büyümesi de yeni iş kolları yaratıyor. Oyunculuk da gerek sağladığı ün, gerekse maddi kazançlar sebebiyle gençleri kendisine çekiyor.
GÖRSEL İLETİŞİMTASARIMI Bölümün amacı; yaratıcılığı en son teknolojik imkanlarla birleştirebilen, görsel iletişim alanında üretken bireyler yetiştirmektir. Pratik uygulamalarla görsel bilgi ve kavrayışı birleştiren bir programdır. Tasarımcılar; iletişim, medya ve reklamcılık alanından başlayıp, bilgisayar destekli grafik tasarımından özgün başyapıt yaratımına kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışabilmektedirler.
TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİĞİBaş döndürücü gelişmelere sahne olan telekomünikasyon dünyasına otomasyon, mikro elektronik ve bilgisayar bilimi ile bağlantılı bilgi birikimine sahip, proje odaklı mühendislik eğitimi almış mühendisler yetiştirilmektedir.
Telekomünikasyon sistemleri ve enformasyon teknolojisine ilişkin alanlarda, kontrol sisteminin tasarım ve üretiminde, endüstriyel otomasyon sektöründe çalışabilirler.
TÜM DEVRE TASARIM ve ÜRETİM UZMANLIĞI
Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümlerindeki lisans eğitiminin üçüncü yılından sonra mikro elektronik bölümü seçiliyor. Tüm devre tasarımı, iyon ekme tekniği konularında lisansüstü eğitimi yapılıyor.
Türkiye'deki çalışma alanları kısıtlı olmakla birlikte dünyada önü oldukça açık bir işkolu.
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE KORUMA UZMANLIĞI
Bu meslek, işyerinde çalışanların kendi sağlıklarını koruyarak çalışmalarını sağladığı gibi, şirketin çevreye zarar verip vermediğini de kontrol ediyor. Üretim faaliyetleri çoğalıp, yeni tesisler açıldıkça, gelecekte bu konunun uzmanlarına büyük ihtiyaç duyulacak
Mesleği ön plana itecek gelişmelerden biri de şirketlerin ISO 14000 belgesi alma zorunlulukları. Çevreyle ilgili bir sertifika olan ISO 14000'i alabilmeleri için Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) sistemlerine sahip olmaları gerekiyor. Bu durumda bu alanda hizmet verecek onlara büyük ihtiyaç duyulacak.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Gayrimenkul geliştirme danışmanlığı, dünyada yaygın bir iş kolu olmasına karşı Türkiye'de pek bilinmiyor. Yatırım yapılması halinde arsa gibi taşınmazların ekonomik değerini belirleyen bu iş kolu, fabrika ve şirketlerin de belirli zamanlarda ekonomik değerlendirmesini yapıyor. Batı'da ipotek bankacılığının gelişmesiyle yaygınlaşan gayrimenkul geliştirme danışmanlığının, Türkiye'de de aynı süreci izleyeceği yorumları yapılıyor. Teminat amaçlı gayrimenkul değerlemesinin, gerçek ve bilimsel değerler kullanılarak yapılması, birçok yatırımcıya kaynak sağlaması açısından da önem taşıyor.

SERMAYE PİYASASI UZMANIBir ülkedeki menkul kıymetleri, yabancı yatırımcılara pazarlayan uluslararası sermaye piyasası uzmanları, ülkeye finansman sağlıyor. Dikkatli bir çatışma süreci gerektiriyor. İktisat ve işletmeyle birlikte, muhasebe, finans, pazarlama ve diğer sosyal bilgiler dallarında alınacak eğitimler çok önemli. Türkiye'de sermaye piyasalarının yeni gelişmesi, bu mesleği gelecekte öne çıkaracak nedenlerden biri olarak kabul ediliyor.
Son birkaç yıldır Türkiye'de gençlerin tekrar tercih etmeye başladığı mesleklerden biri de öğretmenlik. Son iki yıldır devlet sektöründe öğretmenlik alımları yükseldiği için, bu mesleği seçenlerin oranı gittikçe artıyor.
Modayla bağlantılı bölümlere de ilgi oldukça fazla. Moda tasarımı, tekstil geliştirme ve pazarlama ile tekstil mühendisliği bölümleri yoğun ilgi görüyor. Moda tasarımı bölümünde bilgisayar kullanmak, moda ve marka yaratma becerisine sahip olmak önem arz ediyor.
Telekomünikasyon yazılımcılığı, elektronik, bilgisayar ve iletişim teknikerliği, otomotiv sektörü gelecekte önemini koruyan meslekler arasında yer alacak.
Tabi bunların yanı sıra gelecekte talebin fazla olacağı mesleklerin elemanı olmanın yanı sıra insanların kendini yetiştirmesi, öğrenmeye açık ve istekli olması da oldukça önemlidir.

kaynak :http://www.birey.com/birey.com/meslekler.php?catId=1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder